Viên thuốc tránh thai kết hợp là BPTT tạm thời, chứa 2 loại nội tiết là estrogen và progestin. Sử dụng viên thuốc tránh thai kết hợp dòi hỏi khách hàng phải uống thuốc dều dặn. Khách hàng nhiễm HIV hay có bạn tình nhiễm HIV có thể sử dụng viên thuốc tránh thai kết hợp nhung cần luu ý là BPTT này không giúp ngan ngừa NKLTQÐTD và HIV/AIDS.

1. CHỈ ÐỊNH

 Phụ nữ muốn sử dụng một BPTT tạm thời có hiệu quả cao

2. CHỐNG CHỈ ÐỊNH

a. Chống chỉ dịnh tuyệt dối:

-Có thai hoặc nghi ngờ có thai

-Ðang cho con bú trong vòng 6 tuần sau sinh

-Lớn tuổi (= 35 tuổi) và hút thuốc thuờng xuyên = 15 diếu/ngày

-Có nhiều nguy co bị bệnh mạch vành (lớn tuổi, hút thuốc lá, dái tháo duờng và

tang huyết áp)

-Tăng huyết áp nặng (HA tâm thu = 160 mmHg, HA tâm truong = 100 mmHg).

-Ðã hoặc dang bị bệnh lý tim mạch và dông máu nhu (i) bệnh lý mạch máu,

hoặc (ii) thuyên tắc tinh mạch sâu, hoặc (iii) thuyên tắc phổi, hoặc (iv) bệnh lý dông máu, hoặc (v) bệnh thiếu máu co tim, hoặc (vi) bệnh lý van tim phức tạp, hoặc (vii) tai biến mạch máu não, hoặc (viii) co dịa huyết khối di truyền

-Sắp phẫu thuật dòi hỏi nằm trên 1 tuần

-Ðau nửa dầu (migrain)

-Ðang bị ung thu vú

-Ðái tháo duờng có biến chứng (thận, thần kinh, võng mạc, mạch máu)

-Ðang bị lupus ban dỏ hệ thống và có kháng thể kháng phospholipid (hoặc

không làm xét nghiệm)

-Ðang bị bệnh gan nặng có suy giảm chức nang gan trầm trọng nhu (i) viêm

gan cấp dang diễn tiến, hoặc (ii) xo gan mất bù, hoặc (iii) u gan (ngoại trừ truờng hợp tang sinh lành tính dạng nốt – benign focal nodular hyperplasia).

b. Chống chỉ dịnh tương đối:

-Ðang cho con bú sau sinh từ 6 tuần dến 6 tháng hoặc không cho con bú trong

vòng 4 tuần sau sinh

-Lớn tuổi (= 35 tuổi) và hút thuốc < 15 diếu/ngày

-Ðã hoặc dang bị cao huyết áp trung bình (HA tâm thu 140-159 mmHg, HA

tâm truong 90-99 mmHg)

-Ðã hoặc đang bị tăng lipid máu hoặc tang cholesterol do uống thuốc tránh thai

-Ðã từng bị ung thu vú và không có biểu hiện tái phát trong vòng 5 nam trở lại

-Sỏi mật dang diều trị nội khoa hoặc xo gan còn bù

-Ðang sử dụng một số loại thuốc nhu Rifampicin/Rifabutin, thuốc kháng virus

nhóm ức chế protease Ritonavir-booster (Ritonavir-booster protease inhibitor) và một số thuốc chống co giật nhu Phenytoin, Carbamazepin, Barbiturat, Primidon, Topiramat, Oxcarbazepin hoặc Lamotrigin

3. QUI TRÌNH THỰC HIỆN

a. Tư vấn

-Lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về viên thuốc tránh thai kết

hợp. Nêu rõ hiệu quả, những thuận lợi và không thuận lợi khi sử dụng thuốc. Cần luu ý khách hàng là biện pháp này không có tác dụng phòng NKÐSS hoặc giảm nguy co viêm tiểu khung có triệu chứng. Không có tác dụng phòng tránh NKLTQÐTD

-Cho khách hàng xem vỉ thuốc và huớng dẫn cách sử dụng trên vỉ thuốc. Chỉ cho khách hàng những viên thuốc nhắc (vỉ 28 viên) và báo cho khách hàng thời diểm sẽ ra kinh. Cho khách hàng biết các tác dụng phụ, nhu buồn nôn, ra máu ít, dau dầu, cang ngực, tang cân và những khó khan có thể gặp

-Nhắc khách hàng cách theo dõi trong khi sử dụng thuốc:

+Khách hàng có thể quay lại khám và tu vấn bất kỳ lúc nào nếu có vấn dề

+Trong 3 tháng dầu uống thuốc phải dến co sở y tế khám, do huyết áp, cân

nặng

+Hẹn dến khám lại hàng nam

b. Thăm khám dánh giá truớc khi áp dụng BPTT

-Hỏi kỹ tiền sử và khám lâm sàng dể phát hiện chống chỉ dịnh (sử dụng bảng

kiểm)

-Thăm khám dể loại trừ có thai. Trong hoàn cảnh xét nghiệm nuớc tiểu dể thử

thai không sẵn có, có thể dánh giá là “không có thai” dựa vào những dấu hiệu lâm sàng (

c. Thời điểm thực hiện

     Khách hàng hiện dang không sử dụng BPTT sẽ bắt đầu uống thuốc

-Trong vòng 5 ngày dầu tiên của chu kỳ kinh (kể cả những truờng hợp sau sinh

dã có kinh lại) hoặc trong vòng 7 ngày sau nạo/hút/sẩy thai

-Ở bất cứ thời diểm nào nếu biết chắc là không có thai. Cần phải sử dụng thêm BPTT hỗ trợ (nhu tránh giao hợp hoặc sử dụng bao cao su…) trong 7 ngày kế tiếp nếu: (i) bắt dầu sau 5 ngày dầu của chu kỳ kinh, hoặc (ii) không có kinh, hoặc (iii) bắt dầu từ tuần thứ 4 sau sinh nếu không cho con bú và chua có kinh trở lại

     Khách hàng dang sử dụng BPTT nội tiết sẽ bắt dầu uống thuốc

-Ngay lập tức nếu dang sử dụng liên tục và dúng cách hoặc nếu biết chắc là

không có thai hoặc ở thời diểm lặp lại mui tiêm

     Khách hàng dang sử dụng BPTT không nội tiết sẽ bắt dầu uống thuốc

-Trong vòng 5 ngày dầu tiên của chu kỳ kinh. Những khách hàng dang sử dụng

DCTC có thể duợc lấy DCTC ở thời diểm này

 -Ở bất cứ thời diểm nào nếu biết chắc là không có thai. Nếu bắt dầu uống thuốc

sau có kinh hon 5 ngày, khách hàng cần phải sử dụng thêm BPTT hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Những khách hàng dang sử dụng DCTC có thể duợc lấy DCTC ở chu kỳ kinh sau

d. Cách sử dụng

-Uống mỗi ngày 1 viên, nên vào giờ nhất dịnh dể dễ nhớ, theo chiều mui tên

trên vỉ thuốc (vỉ thuốc nên dán ngày dể tránh quên)

-Khi hết vỉ thuốc, phải uống viên dầu tiên của vỉ tiếp theo vào ngày hôm sau dù dang còn kinh (với vỉ 28 viên) hoặc nghỉ 7 ngày rồi dùng tiếp vỉ sau, dù dang còn kinh (với vỉ 21 viên)