–         Số lần khám thai: tối thiểu 3 lần 

–         Ðo chiều cao tử cung, vòng bụng. Nắn ngôi thế (từ thai 36 tuần tuổi), Nghe tim thai, Ðánh giá dộ xuống của dầu thai (trong vòng một tháng truớc dẻ), Ðánh giá cử dộng thai

–         Siêu âm khi thai 30-32 tuần dánh giá:

+ Xoang ối

+ Hoạt dộng tim thai

+ Vị trí nhau bám

+ Sinh trắc thai

–         Siêu âm Doppler khi cần thiết

–         Siêu âm lập lại khi thai 38-40 tuần dánh giá

–         Khám mỏ vịt và khám âm đạo từ sau 37 tuần hay khi có nghi ngờ sanh non, rỉ ối hoặc có viêm nhiễm đường sinh dục, ra máu âm đạo

Ðánh giá sức khỏe thai

–            Ðếm cử dộng thai:

        + Huớng dẫn thai phụ dếm cử dộng thai mỗi ngày – Non stress test: 

        + Thực hiện khi có chỉ dịnh

        + Có thể thực hiện sớm hon ở những thai kỳ nguy cơ cao

–            Xét nghiệm máu trước sinh:

      +  Tổng phân tích tế bào máu hay huyết đồ

     +  Chức năng đông máu:PT, APTT, Fibrinogen

     +  Thực hiện các xét nghiệm thường quy nếu thai phụ chưa làm